Menu Luk

UDDANNELSE:

Klubbens Instruktører får tilbudt kurser i undervisning tilrettelagt
efter hvilken årgang de underviser på.
Ligeledes tilbyder klubben inspirationskurser således at instruktørerne
får lejlighed til at stifte bekendtskab med nye metoder/ideer,
samt får udviklet deres kompetencer i alle svømmearter

Disse kurser gennemføres enten af DGI eller Danske Svømme Union
og samværet med andre klubbers instruktører giver grobund for
erfaringsudveksling til glæde for alle parter.

BHS arrangerer også interne kurser hvor klubbens instruktører
udveksler ideer og erfaringer.

SIKKERHED:

Sikkerheden i hallen er et vigtigt element for klubben.
Der er altid en uddannet livredder tilstede i klubbens timer,
denne livredder kan være en af instruktørerne,
hvilket er det mest almindelige, eller en af hallens livreddere.

Prøven til livredder indeholder forskellige elementer og
selve prøven er gældende i 12 måneder hvorefter den fornyes.

Prøven består af første hjælp samt praktiske øvelser i vandet og på kanten.

De praktiske øvelser i vandet består i vise at man kan dykke,
bjærge  ellert hente en svømmer i nød, hvad enten denne er en voksen eller et barn.
Når den evt. nødstedte svømmer er kommet ud af bassinet skal der ydes første hjælp,
evt ved brug af det udstyr der er i hallen.. 

Livredderen  vil også kunne håndtere en nakkeskade.

EKSAMINANDER:

BHS råder i dag over 2 erfarende eksaminander
der kan godkende instruktører som livreddere og første hjælpere.