Menu Luk

Behandling af personoplysninger

Bjerre Herreds Svømmeklub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop.
Bjerre Herreds Svømmeklub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, adresse, telefon numre og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
Ved handel gennem webshoppen på www.bhsklub.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer.
Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Bjerre Herreds Svømmeklub at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

De personoplysninger, som vi behandler bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Bjerre Herreds Svømmeklub – som dataansvarlig – give enhver der begærer det meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende.

Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;
1). Hvilke oplysninger der behandles.
2). Behandlingens formål.
3). Hvem der måtte modtage oplysningerne.
4). Hvorfra oplysningerne stammer.
En registreret kan til enhver tid over for Bjerre Herreds Svømmeklub gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata kan det ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Bjerre Herreds Svømmeklubs fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
Bjerre Herreds Svømmeklub
Nørremarksvej 3,
8783 Hornsyld
CVR-nr: 86556316
E-mail: kontakt@bhsklub.dk