Menu Luk

DRÅBEN – Generel information og praktiske oplysninger.

HYGIEJNE:
Fra bestyrelsens side vil vi gerne gøre opmærksom på, at de gældende hygiejneregler overholdes.
Det er af stor betydning for kvaliteten af det “vand”, som vi alle skal svømme i.
• Afvaskning foregår UDEN badetøj.
• Badetøj må IKKE tages med under bruseren.
• Blebukser til babyer SKAL være tætsiddende og 2-lags – kan købes i Caféen, i “Ønskebørn” eller lign.

FOTOGRAFERING:
For beskyttelse af børnene, er det ikke tilladt at fotografere i svømmehallen.
På vores babyhold sker fotografering i samarbejde med vore instruktører ca. 1 gang halvårligt.

SVØMNINGENS GRUNDPRINCIPPER:
I BHS ønsker vi fortløbende at opkvalificere den svømmeundervisning som vi tilbyder.
I relation til vores børnehold, er der 4 forudsætninger, der er udgangspunkt for at lære at svømme:
• Vejrtrækning
• Glide / Balance
• Flyde
• Dykke
Dette indlæres ofte via leg og andre aktiviteter.
Brug af armvinger kan være med til at hæmme børns mulighed for at indlære armtag korrekt.

Det anbefales at børnene lærer de 4 svømmearter i følgende rækkefølge:
• Crawl (også kendt som fri)
• Ryg
• Butterfly
• Bryst
Det anbefales at børnene svømmer med svømmebriller, og at brillerne – hjemmefra – er tilpasset barnet.
Husk at skrive navn i brillerne.

Vi ønsker at vores tilbud i videst mulig omfang matcher den aktuelle viden på området.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
• Medbragt mad og drikke må ikke nydes i omklædningsrummene eller i Caféen.
• Tidspunkterne for holdstart og afslutning skal overholdes.
• Børnene må ikke stå og varme sig under den varme bruser.
• Ved benyttelse af skabe, skal du bruge en 20 krone-mønt.
• Børn over 7 år skal klæde om i det respektive omklædningsrum.

AF SIKKERHEDSMÆSSIGE GRUNDE MÅ DU IKKE….
• Gå i vandet, før du får besked af din instruktør.
• Løbe i svømmehallen/omklædningsrummet – gulvet er meget glat.
• Skubbe andre i vandet – heller ikke for sjov.
• Råbe og skrige – det kan signalere noget forkert.
Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning.

KOMMUNIKATION OG ØVRIGE RETNINGSLINIER

Til forældre / pårørende:
Det er forældrenes ansvar, at børnene møder omklædt i svømmehallen til det aftalte tidspunkt.
Det er også forældrenes ansvar, at omklædning, både før og efter svømning, sker ud fra de gældende
hygiejne- og samværs-regler. Vi anbefaler, at der afsættes 10 min. til omklædning før holdstart.
Ophold i svømmehallen – efter de 2 første undervisningsgange – sker KUN efter aftale
med den  
pågældende instruktør – f.eks. i de tilfælde hvor barnet er uvant eller utryg ved
opholdet i svømmehallen.
Har I – som forældre – spørgsmål eller kommentarer til undervisningen, skal I rette kontakt til klubbens kontor
eller aftale, at mødes med den pågældende instruktør før/efter undervisnings forløbet.

Se års-kalenderen her

På bestyrelsens vegne

Rina Damsgaard Hansen
Formand

.