Menu Luk

GENERALFORSAMLING BHS D. 21. SEPT. KL. 19.00 I HIC.

Bjerre Herreds Svømmeklub afholder ordinær generalforsamling i Hornsyld Idrætscenter
tirsdag d. 21. september 2021 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og tre stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Vedtægtsændring under bestyrelsens arbejde §8 stk. 4.
  Bestyrelsen foreslår at punktet udgår, da der ikke kræves bassinprøve for de instruktører der
  underviser i de lille bassin, og ej heller for hjælpeinstruktørerne.
  Der skal dog være en livredder til stede i hallen.
  Se klubbens vedtægter her: https://bhsklub.dk/sample-page/vedtaegter/
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 4 på lige år og 3 på ulige år.
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af 2 kritiske revisorer.
 10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal sendes til konstitueret formand
Tina Vedstesen på kontakt@bhsklub.dk
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt!