Menu Luk

BERETNING

Formands-og bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i BHS 26/2-19.

Endnu et år er gået, hvor vi skal gøre status over klubben, set i et aktuelt og fremtidsrettet perspektiv.

BHS er forsat en forening, hvor fællesskabet omkring interessen for svømning udgør klubbens fundament.

Aktuelt har vi ca. 1150 medlemmer, heraf ca. 110 frivillige, hvilket er et usædvanligt højt antal, når vi sammenligner os med øvrige svømmeklubber udenfor storbyerne.

Til samtlige instruktører skal der lyde en stor tak for jeres indsats og engagement i BHS. Uden jeres indsats var der ingen klub.
Vi har gennem de sidste par år kunnet konstatere at instruktørerne vælger at fortsætte, selvom deres børn ikke længere er aktive svømmere, eller måske er blevet svømmere på et af vores udvalgte hold. Det er selvfølgelig ”glædeligt”, når der er stabilitet omkring instruktørbesætningen. Dermed ikke sagt, at vi ikke har brug for flere og nye instruktører, men som formand vælger jeg at anskue det, at instruktørerne vælger at blive i klubben er en konsekvens af, at BHS også i den sammenhæng skaber tilhørsforhold til foreningen.

2018 blev også året hvor BHS kunne afholde 40 års jubilæum. Det blev fejret med en fest for instruktører, støtteforeningen og deres ægtefæller på Vejlefjord. Det var en formidabel fest, med gåtur ved stranden, efterfulgt af Jimmis mobile kaffebord med hjemmebag. Enkelte vovede sig ud på en svømmetur. Om aftenen deltog ca .80 personer i festen, hvor der blev udnævnt årets instruktører og et æresmedlem.

Lørdag d. 1/12 blev der afholdt et arrangement i Centret, i samme anledning, med morgenkaffe til instruktørerne og deres familier, samt en udspringsopvisning i hallen. Arrangementet var tilrettelagt i et samarbejde med Centret, HIC og BHS.

I indeværende sæson, har vi – udover Jacob Jakobsen, der er cheftræner for de Udvalgte hold og ansat i en deltidsstilling, budt velkommen tilbage til Sille Ibsen og Stella Krogh Lund, der begge startede deres svømmekarriere i BHS, men på et tidspunkt valgte at de havde ambitioner udover det, som BHS kan tilbyde og dermed valgte at flytte til Horsens. De er nu begge tilbage som instruktører, Sille for Udvalgte hold og Stella, som instruktør på Voksen teknik.
Det er til stor glæde for vores svømmere, at få så kvalificerede trænere, så igen velkommen tilbage.

For de yngre svømmeres vedkommende handler det ikke kun om ”det med at blive god til at svømme”, men også at Sille og andre af vores ældste svømmere fungerer som gode rollemodeller for de yngre svømmere, både i relation til deres svømmefaglige niveau, men også som de personer, der skaber gode normer og bliver garanter for den sociale omgangsform, der netop kendetegner svømning, også på det mere elitære niveau.

Aktuelt er der ca. 70 svømmere på de fire hold, der går under gruppen ”Udvalgte hold”. Den første weekend i marts 19 afholdes der traditionen tro landsmesterskaber i Ikast, hvor BHS er repræsenteret med 29 svømmere. Det største hold, som klubben har deltaget med. Dette er en konsekvens af det arbejde og den indsats, som trænerteamet omkring vores svømmere yder, så tak til Jacob, Sille, Tenna, Jesper og Erika.

Som en undergruppe til de førnævnte hold har vi oprettet Goplerne, der er målrettet de svømmere, der er yngre, men som gerne vil træne mere intensivt og gerne to gange ugentlig.
Undervisningen varetages af Sille, Mikkel Ibsen, tidligere Gertrud, nu Poul Erik og Frederikke. Til begynderstævnet i februar, så vi flere svømmere fra Gopelholdet, der nu er blevet Bobler januar 19 (udvalgt af Jacob m.fl.) opnå gode resultater til deres 1. begynderstævne i Vamdrup. Mange forældre var mødt op i hallen, enten som officials eller tilskuere, tak til jer alle.

Til det Interne begynderstævne i november var der tilmeldt 70 svømmere fra vores Delfin og Krabbehold. Det blev en god dag, mange tilskuere i hallen, en god stemning og masser af talentfuld svømning. De store svømmere fra Udvalgte hold var Officials, tak for det, igen fint at være rollemodel i den sammenhæng.

Til jule/nytårssvømning, der er en traditionen havde ca. 400 valgt at forlade julemaden og godterne og komme i hallen. En tradition, der er værd at fastholde.

Vi vil selvfølgelig forsat opfordre alle vores instruktører til at deltage i svømmerelevante kurser, både i vores eget regi, det som vi definerer som Spotkurser af en dags varighed, eller mere omfattende kurser i DGI/Svømmeunionens regi. Jacob, cheftræner, har i sæson 18.2 afholdt to spotkurser for vores instruktører.

Vi arbejder forsat med at forbedre og dermed også forenkle logistikken omkring medlemshåndtering. Vi har desværre igen og igen måttet konstatere, at eks systemet Conventus også har sine fejl og mangler, herunder når f.eks. mails ryger i SPAM eller medlemmerne har valgt nyheder fra, så de ikke modtager vigtig info. Der har samtidig, fra bestyrelsens side være fokus på de nye regler, bedre kendt som dataforordning. Vi er kommet i mål med denne proces.

Ift børneholdene har vi haft udfordringer omkring brug af reglementeret påklædning i forbindelse med svømning.
Der er et påbud om brug af ble og de tætsiddende badebukser til alle børn under 5 år. Vi har igen, primært før jul, måtte lukke det lille bassin, til stor gene for alle.

BHS bygger som førnævnte på traditioner, men vi skal også forholde os visionært til klubbens fremtid og det som vi tilbyder vores medlemmer, såvel nuværende, som kommende.
Vi har i sæson 18.2 og 19.1 valgt at tilbyde et nyt tiltag for instruktører, voksensvømmerne på vores aftenhold og triatleter, 2 x ugt morgensvømning. Der møder aktuelt ca. 20 svømmere op hver gang, så dette initiativ er der blevet taget godt imod, men der er forsat plads til flere.

Vores klub er forsat kendetegnet af at være et tilbud til alle, der har interesse for at dyrke svømning som en fritidsaktivitet på alle niveauer, herunder også med inddragelse af det sociale perspektiv. Det gælder aldersgruppen fra 0-85 år. Vi har således en ualmindelig stor gruppe af seniorsvømmere der bakkes op af et stabilt trænerteam. Tak for jeres indsats.

Der er igen kommet svømmere på holdet for Voksne med vandskræk. Aktuelt er der 7 svømmere på holdet, som er nogle af de svømmere, der også kommer til morgensvømning. Aldersspredninger er stor fra 40  til 84 år, det er en stor fornøjelse at se, hvor engagerede og målrettede de svømmere er. Et hold, hvor der er plads til både humor og nye udfordringer. Holdet bliver varetaget af Mette Bentson og Poul Erik.

For vores yngre svømmere er det lykkes klubben at leve op til den kommunale målsætning om at fastholde aldersgruppen over 10 år, uanset køn og etnicitet. Vores klub skal være kendetegnet af en positiv og åben kommunikation med plads til alle. Vores hold i det store bassin, det som vi kalder for Krabber og Delfiner og kombinerede hold er fyldt op.

Støtteforeninger, der som bekendt, valgte at nedlægge sig selv i foråret 18, overgav deres kassebeholdning til ungdomsarbejdet. Pengene blev anvendt til indkøb af medaljer til brug ved det interne begynderstævne og alle de svømmere fra Udvalgte hold, der deltog i træningslejr i Skærbæk ultimo november 18, blev sponsoreret med 200 kr. Tak til støtteforeningen for det.

Bestyrelsesarbejdet har også ændret karakter, da det at være i bestyrelsen nu medfører, at man som bestyrelsesmedlem udviser engagement og ansvarlighed for de arbejdsopgaver, som man har påtaget sig eller som er beskrevet i klubbens forretningsorden.
Vi er åbne over for nye ideer og selvfølgelig medlemmer der ønsker at tage del i bestyrelsesarbejdet, med ud fra det perspektiv at den vigtigste ressource er vores instruktører.

Til samtlige instruktører, støtteforening og bestyrelsesmedlemmer.

Lad os sammen fastholde en forening hvor læring via leg er fundamentet for at udvikle svømmefærdigheder, men også hvor vores medlemmer oplever at der sker en udvikling og der er kvalitet i undervisningen.

Tak for jeres indsats i indeværende sæson og vi håber, at I forsat vil være en del af klubben i den kommende sæson.

Rina Damsgaard Hansen, formand BHS