Menu Luk

BESTYRELSESMØDE d. 21. september 2021

REFERAT fra mødet
LÆS HER…

Beretning 2020
Først og fremmest skal der lyde en stor tak til både medlemmer og instruktører for opbakningen i 2020.
Det har i sandhed været et år karakteriseret ved restriktioner, arealkrav, berøringsangst, aflysning af svømning, vagter i omklædningen osv. og det har været udfordrende for såvel, svømmere, forældre, instruktører og også for bestyrelsen.

På trods af en noget turbulent sæson, så nåede vi i BHS alligevel noget! Vi afviklede svømning frem til 11. marts, hvorefter alle hold blev lukket ned. I første omgang troede vi nedlukningen var 14 dage, men det viste sig hurtigt, at det blev meget længere. Restriktionerne blev først lempet en smule henimod sommerferien, og det bevirkede, at vi kunne tilbyde voksenholdene, og triatleter at de måtte svømme i uge 24, 25 og 26.

Efter sommerferien startede vi sæson 2020-2 op på alle hold.
Det var med vagter i omklædningen, restriktioner og arealkrav, og desværre også med ændrede svømmetider og enkelte aflysninger, men vi undgik heldigvis endnu en nedlukning.
Seniorsvømmerne var lidt sværere at få tilbage end de øvrige svømmere og vi lavede derfor et tilbud til dem om at kunne svømme til ½ pris fra uge 43 og resten af sæsonen. Vi valgte, i slutningen af året, også at forlænge tilbuddet om morgensvømning for medlemmerne på voksenholdene med yderligere 3 uger.

Konkurrenceafdelingen.
For de udvalgte hold var det særligt svært at undvære træningen og kammeratskabet. Vi havde ca. 70 svømmere fordelt på Bobler, Sharks og Crocodiles, som var vant til at træne 3-4 gange ugentligt.
Svømmehallen var lukket så hvad gør man så? Vi valgte sammen med daværende cheftræner Jacob Jacobsen at motivere svømmerne ved hjælp af styrketræningsprogrammer, som Jacob sendte til dem på mail. Svømmerne skulle så melde retur, hvor meget de fik trænet.
Da restriktionerne blev lempet tæt på sommerferien, fik svømmerne på udvalgte hold ligesom voksenhold og triatleter mulighed for at svømme i uge 24, 25 og 26

Arrangementer
I weekenden 7.-8. marts 2020 deltog vores konkurrence svømmere i LM, som blev sæsonens sidste stævne.
Det var først op på dagen – d. 6. marts, at det blev besluttet at gennemfører, med nogle få restriktioner.
BHS endte med at få 11 landsmestre, og rigtig mange flotte resultater

Svømmeklubben Koral i Hedensted inviterede til venskabsstævne den 8. november, hvor flere fra udvalgte hold deltog og fik mulighed for at teste formen af. Det var et super godt initiativ i en svær tid, og vi håber på tættere samarbejde med Koral fremadrettet.
Klubmesterskabet i 2020 blev desværre aflyst i sidste øjeblik pga. corona restriktioner.
Endelig blev der afholdt juleafslutning på sædvanlig vis og uddelt julegodteposer til svømmerne og julegaver til instruktørerne.

Bestyrelsen
Bestyrelsen forsøgte igennem hele 2020 hårdnakket at påvirke beslutningerne omkring restriktioner og nedlukning. Vi deltog i flere online møder med Dansk Svømmeunion, var i løbende dialog med Hedensted Kommune og sågar medunderskriver på et dokument til statsministeren, men lige meget hjalp det.

Udmeldingerne omkring restriktioner eller ændring af disse kom oftest i ”sidste øjeblik”, hvilket vanskeliggjorde arbejdet med at planlægge, melde ud og få aktiviteterne op at køre.

I juni 2020 trådte Erika Bendixen ud af bestyrelsen, og suppleanten Lise Holst overtog hendes plads.
Bestyrelsen påbegyndte derefter en proces omkring rollefordeling i bestyrelsen, hvor bestyrelsens medlemmer hver i sær fik et ansvarsområde.

Det betød følgende rollefordeling:
Lise
ansvarlig for konkurrenceafdelingen og primær kontakt til cheftræner og team.
Elsebeth senioransvarlig og den primær kontakt til seniorhold
Tina ansvarlig for instruktører og instruktørtøj
Jimmy ansvarlig for julegaver og instruktørfest
Karina (revisor)
Christina og Maria ansvarlige for Conventus

Rina var stadig involveret i det hele, men arbejdsbyrden blev fordelt mere end tidligere.
Der blev i løbet af 2020 også søgt og bevilget tilskud fra udviklingspuljen til et tidtager-ur til ophængning i svømmehallen og til finner til konkurrenceafdelingen og børneholdene.
Maria og Lise fik i samarbejde med sponsorer lavet klubtøj til konkurrenceholdene i efteråret 2020, og der blev lagt planer og klargjort til sæson 2021-1.

Medlemstallet lå ved årsskiftet 2020 på 1116 medlemmer og 74 instruktører hvilket var nogenlunde det samme som 2019.

Beretning forår 2021
Da generalforsamlingen grundet Corona ikke afvikles i februar som normalt, men i stedet i slutningen af september, har bestyrelsen besluttet, at fremlægge en mini-beretning for forår 2021.
Denne vil også indgå i den samlede beretning om året 2021, der fremlægges på generalforsamling i februar 2022.

Sæson 2021 startede med endnu en nedlukning hvilket bevirkede, at svømning først blev startet op den 26. april 2021. Vi åbnede op med diverse restriktioner og arealkrav, men denne gang bedre forberedt, og svømningen blev afviklet på alle hold.
Seniorholdene og voksenholdene blev kompenseret med en længere sæson, og bestyrelsen besluttede, at lave en reduceret pris til svømmerne på børneholdene i sæson 2021-2, hvis de havde været tilmeldt i sæson 2021-1.

Konkurrenceafdelingen
Da Jacob allerede i 2020 havde meddelt bestyrelsen, at han ikke ønskede at forny sin kontrakt efter sommerferien 2021, har bestyrelsen været på jagt efter en ny cheftræner.
Valget faldt på Hannibal Lund, og han og Jacob har hurtigt fået et tæt samarbejde omkring de udvalgte hold. Hannibal fik i nedlukningen opstartet onlinetræning 2 gange ugentligt, og bestyrelsen fik arrangeret et online foredrag med en ung svømmer – Matilde Schrøder og det lykkedes derfor at fastholde de unges interesse for klubben, selvom de ikke kunne svømme.
I løbet af april lavede Hannibal fysisk træning udendørs med svømmerne. Det bestod i styrketræning på fodboldbanen ved hallen 1 gang om ugen, og svømmerne mødte talstærkt op.

Hannibal og Jacob har i juni 2021 afviklet klubmesterskab 2020 en mandag og tirsdag eftermiddag. Der var god opbakning blandt svømmerne, selvom det blev afholdt uden tilskuere. Traditionen tro blev resultaterne afsløret torsdag aften, dog igen uden andre end svømmerne og trænerne, men med sandwich og efterfølgende rundboldkamp på sportspladsen. Vi håber klubmesterskab 2021 vil blive afholdt som vanligt i december med tilskuere og trængsel i hallen.

Bestyrelsen
Bestyrelsne har haft et travlt forår, hvor der udover de mange ekstraopgaver med Corona også er blevet arbejdet på at skabe mere struktur og systematik i bestyrelsesarbejdet og på at sikre, at der er transparens og flertal for de beslutninger der træffes i bestyrelsen.
ette arbejde er vi endnu ikke i mål med, men vi er godt på vej. Der er bl.a. etableret en transparent kontingent struktur, hvor medlemmerne betaler mere, jo mere de svømmer. Det har betydet kontingentstigning på nogle hold, færre svømmedage for nogle medlemmer, samt opstramning af registreringen på alle hold, da enkelte har manglet i Conventus

Der har i bestyrelsen været uenighed omkring nogle beslutninger, og den fremtidige struktur, som flertallet i bestyrelsen bakker op om. På baggrund af disse ændringer ønskede Rina ikke at fortsætte som formand. I forlængelse af dette, valgte Poul Erik – Rinas mand ikke at fortsætte sit lønnede job som livredder og hans frivillige engagement i BHS.
Der skal lyde en stor tak til Rina og Poul Erik for deres store engagement og arbejde i BHS.

Som bestyrelse arbejder vi for at skabe en klub, det giver gode vilkår til alle – såvel medlemmer som instruktører.
Vi arbejder for, at bestyrelsesarbejdet skal løftes i fællesskab af hele bestyrelsen, at beslutninger skal træffes på bestyrelsesmøderne, og at der skal udarbejdes en strategi for fremtiden, så klubbens medlemmer ved, hvad vi arbejder henimod, og kan inddrages, hvis de ønsker det.
På trods af Corona og udskiftning i vores bestyrelse og instruktørstab, er vi sikre på, at vi nok skal lykkes med at sikre foreningens formål som er at fremme svømning og styrke kammeratskab og sammenhold i klubben.

Vi har igennem Corona-nedlukning og i forbindelse med åbning af svømmehallen igen haft et super godt samarbejde med Idrætscentret, ligesom de har været utrolig hjælpsomme i en lidt turbulent tid i klubben.
Det vil vi gerne sige mange tak for.

Til slut vil vi sige STOR tak til vores dygtige instruktørstab og tak til de fremmødte på generalforsamlingen

Bestyrelsen i BHS